ETICKÝ KODEX


ADACT se zavazuje k dodržování základních hodnot a zásad v prostředí svého působení bez výjimky, a to ve svém etickém kodexu.

Společnost nejenže podporuje etické jednání a pomáhá ho uplatňovat i se svými partnery a zákazníky, ale jde sama příkladem.

Prosazujeme čestné a poctivé jednání.


ADACT klade důraz na profesionalitu a odbornost při plnění potřeb svých klientů, a dále na slušnost a proaktivní, pozitivní a optimistický přístup ke svěřeným úkolům.


Vedle samozřejmosti v plnění legislativních povinností plně ctí metodiku každé organizace a dále aktivně uplatňuje zásady min. v oblastech:

 • Dlouhodobě udržitelný rozvoj - každé řešení naplno zohledňuje sociální, ekonomický i enviromentální pohled.
 • 3E principy - každé řešení stále zohledňuje efektivitu, účelnost a hopodárnost.
 • Péče řádného hospodáře - uplatňujeme a u klientů prosazujeme principy loajality, potřebných znalostí i pečlivosti.
 • Vždy pečlivě vážíme a zohledňujeme potřeby a role zákazníků a partnerů, samozřejmě včetně legislativní oblasti. Pelivě rozlišujeme specifika prostředí státní správy a samosprávy, neziskového i ziskového soukromého sektoru, tedy kogentní a dispozitivní právní formu. 
 • Respekt - v každé fázi naší činnosti plně respektujeme aktéry v prostředí naší působnosti.
 • Odpovědnost - do svých procesů dobrovolně integrujeme sociální a enviromentální hlediska, čímž rovněž uplatňujeme ufržitelnost vlastním příkladem.

Výše uvedené pro nás nejsou pouze plané fráze. Např.:

 • jednoznačně odmítáme korupci
 • aktivně podporujeme transparentní přístup
 • udržujeme dobré vztahy se zákazníky a partnery
 • ctíme ochranu duševního vlastnictví
 • dodržujeme pracovní standardy
 • aktivně podporujeme filantropii
 • lidská práva pro nás nejsou pouhým heslem
 • maximálně se snažíme o šetrnou a udržitelnou produkci
 • ekologickou politiku uplatňujeme na všech úrovních firemních procesů
 • chráníme přírodu
 • ad. ...

V případě, že kdekoliv a kdykoliv narazíte na pochybnost porušení jakékoliv výše uvedené zásady, neváhejte se prosím obrátit na: info@adact.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.