VEŘEJNÁ SPRÁVA

Veřejná správa (státní správa i samosrpáva) kontinuálně prochází obdobím plným náročných výzev, které jsou dány postupně se měnící legislativou s nároky na příslušnou úpravu metodik a taženou navíc i značně progresivní inovací informačních a komunikačních technologií na jedné straně, a na druhé straně významně ovlivňovaná řídícími plány, principy 3E, péčí řádného hospodáře, s ohledem na udržitelný rozvoj, proinvestovanými prostředky a jejich návratností, jako nadále plněnými strategiemi sledujícími jednotlivé koncepční cíle dané organizace.


V ŘEŠENÍCH VŽDY

  • důsledně rozlišujeme státní správu a samosprávu a jejich odlišné právní formy v jednotlivých oblastech působnostÍ a pravomocí (typ. kogentní vs. dispozitivní);
  • citlivě ctíme, posuzujeme a příp. navrhujeme inovace do vhodně zvolené metodiky jakožto do souborů pracovních postupů vedoucích k danému výsledku, vždy v souladu s aktuální legislativou, technickými prostředky a dobrou praxí;
  • pečlivě, kriticky a konstruktivně posuzujeme možnosti využití rychle se rozvíjejících moderních technologií s ohledem na jejich efektivitu, účelnost a hospodárnost, v kontextu zajištění nutných vlastností, jako je bezpečnost řešení, stabilita řešení a v neposlední řadě i uživatelská přívětivost řešení.

PRODUKTOVÉ OBLASTI

Nejedná se pouze o informační systémy řešícími jednotlivé agendy organizací veřejné správy (typicky správní řízení, spisová služba, akce, rozpočet, hotovostní a bezhotovostní platby, účetnictví, bankovní operace, smluvní závazky - objednávky a smlouvy, majetek, usnesení atd.) a jejich integraci (aplikační integrační platformy), ale rovněž i provozní specializované systémy typu Identity Management (příp. kompetenční centrum s centrálními systemizovanými místy a katalogy rolí bez nutnosti násobných lokálních administrací), Service Desk, portálová řešení pro různé druhy a typy koncových zařízení, Facility Management, ...

Dále se jedná v neposlední řadě o řešení Business Inteligence (datové sklady, reporting, controlling atp.), sběru dat ze senzorů a jiných koncových zařízení - z internetu věcí (IoT), Big Data řešení pracující se strukturovanými i nestrukturovanými daty, dále řídící (SCADA) nebo prezentační systémy, a další ...

Integrace, automatizace, vytěžování na pozadí, virtualizace nebo strojové učení, to vše klade vysoké nároky na špičkovou architekturu řešení. Stejně tak požadaky na bezpečnost, stabilitu a uživatelskou přívětivost.


FREEWARE - SHAREWARE - OPEN SOURCE vs. PROPIETÁRNÍ SW - VENDOR LOCK-IN - LICENČNÍ CLOSED SOURCE

Ve veřejné správě se stále více prosazuje transparentnost, otevřenost, interaktivita nebo participace, tedy moderní pojetí veřejné správy jakožto veřejné služby občanům a institucím jakožto cílovým subjektům veřejné správy (konzumentům služeb veřejné správy ve smyslu strategie Smart Administration i Good Governance).

Tento trend se odráží i v obchodně-právních modelech využití ICT, které se bohužel často pletou a nepoužívají zcela správně. Správné rozlišení jejich možností a vhodností využití, posouzení výhod a nevýhod, je přitom jednou z klíčových částí analýz a důležitým strategickým rozhodnutím.

Uzavřené proprietární systémy jsou stále častěji nahrazovány otevřenými univerzálními systémy, jejichž zdrojové kódy jsou volně k dispozici a autoři uvolňují stále větší část pro bezplatné využití. Vždy je však nutné pečlivě a kriticky posuzovat řešení z pohledu autorských práv a míry otevřenosti kódu - ne vždy totiž „free“ znamená pro všechny zdarma a "open source" za určitých podmínek vyjde třeba i dráž než placené programy.

Vždy je nutné zvažovat bezpečnost řešení, stabilitu řešení jako i uživatelskou přívětivost řešení, což jsou naprosto klíčové prvky bez výjimek pro významné a kritické informační systémy.


ZÁSADNÍ (PRINCIPIÁLNÍ) POŽADAVKY

Bezpečnost - ve smyslu kybernetické bezpečnosti je nutné plnit min. požadavky vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti a maximálně vhodné plnit standardy řízení bezpečbnosti informací - ISO 27001. Nejedná se pouze o zabránění zločinu v kybernetickém prostoru, ale i kvalitní architekturu řešení ve smyslu zabránění zneužití v podobě velkých bratrů. Bylo by fatální chybou myslet u bezpečnosti pouze na "moderní" GDPR jakožto evropského nařízení řešící ochranu osobních a citlivých údajů. ...

Stabilita - klíčovým prvkem každého řešení je jeho stabilita fungování, možnosti paralelních chodů s promyšleným balancováním (výkon, zátěž, dostupnost, ...), kvalitní záložní plány, spolehlivé obnovovací procesy, atd. Robustnost řešení musí být navrhována velmi citlivě a vhodně, systémy musí být funkční i při nárazově násobně vyšších zátěžích, ať už v podobě množství uživatelů (aktuální téma např. pro objednávkové, registrační, dotační atp. systémy, nebo v podobě objemu dat (aktuální téma pro vysoké množství dat z různých typů senzorů a koncových zařízení (typicky kamer) v době internetu věcí (IoT)). ...

Uživatelská přívětivost - vždy je nutné myslet na uživatele toho kterého systému, což je mnohdy velmi nedoceňovaná oblast informačních systémů ve veřejné správě. Nakonec - řešení je nástrojem právě pro jejich uživatele, a tak pro ně musí být maximálně jednoduché, intuitivní, přehledné a náležitě pochopitelné i pro naprosté laiky. Nástroj musí zůstat dobrým sluhou a nesmí se stát zlým pánem. Uživateli systémů navíc zdaleka nejsou pouze zkušení IT odborníci, ale mnohdy rovněž děti, senioři, různě handicapovaní lidé atd. ...


ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB

  • Koncepty, strategie
  • Analýzy, studie
  • Projektová řízení, technické dozory investorů
  • Školení, workshopy, konzultace
  • Audity, certifikace

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.