Podporujeme efektivní a přímočarý tah na branku. Pomáháme plnit cíle obratů v daných segmentech, maximalizovat výnosy s minimalizací nákladů, zlepšovat bilanci, vždy s tlakem na finální zisk klienta.


Svým klientům jsme zároveň partnery a nabízíme jim oboustranně prospěšnnou spolupráci, ať už v podobě koordinace předobchodní (marketingových akcí, prezentací, interních plánů, business plánů, řízení pipe-lines, leadů, ...), obchodně-právní (výběrová řízení, smlouvy, ...) nebo projektově-realizační (řídící výbory, analýzy a návrhy řešení, projektové dozory za stranu investora, audity a certifikace, ...).


Vždy velmi záleží na přístupu klientů, jejich přání, potřebách, očekávání, reálnosti jejich naplnění, efektivitě, účelnosti i hospodárnosti. K zadáním přistupujeme vždy s péčí řádného hospodáře, tedy s maximální odborností, pečlivostí a loajalitou

Narovinu - vždy sdělujeme napřímo ne zcela příjemné závěry a raději zakázku odmítneme, než abychom se snažili o marné naplňování nesplnitelných zadání, čímž bychom nenaplnili win-win zásadu, zbytečně ztráceli Váš i náš drahocenný čas a zbytečně riskovali Vaší i naší pověst a dobré jméno.

Ctíme princip trojimperaivu Scope - Budget - Time a důsledně jej uplatňujeme v řízení, s čímž nám pomáhá kvalitní nastavení risk managementu, change a release managementu, ...

Pomůžeme Vám nebo Vás přímo zastoupíme v prezentacích na příslušných boardech a řídících výborech.


ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB

  • Koncepty, strategie
  • Certifikace
  • Audity
  • Školení, workshopy
  • Projektová řízení, technické dozory

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.